Publicacions


 

Els boscos, font de recursos. Belén Garijo Falcó
Pedra viva, calç blanca. Belén Garijo Falcó
Formentera, defensa't. Torres costaneres, la defensa de les Pitiüses. Belén Garijo Falcó
La trilogia mediterrània, cereal, olivera i parra. Belén Garijo Falcó
Daifa, escultor del fang. Belén Garijo Falcó
Armes blanques i armes de foc. La defensa de les Pitiüses, 2a. Part. Susana Cardona Torres
Josep Buil Mayral (Girona, 1920). La década dels setanta a les Pitiüses. Susana Cardona Torres
Els germans Moreno: ebenistes i restauradors.Susana Cardona/ M. José Estarellas
Pesos, mides i mesures. M. José Estarellas
L’ofici de selleter a Eivissa. Susana Cardona/ M. José Estarellas
El llenguatge del fang. Antoni Ribas Costa,Toniet. Susana Cardona Torres
Coses d’infants. Jocs i jugarois tradicionals d’Eivissa. Susana Cardona Torres
L'Eivissa dels anys 50 per José Torres Andiñá. Susana Cardona Torres
Sal i saliners, ahir i avui. Susana Cardona Torres
Origen i evolució de la pesca a les Pitiüses. M. José Estarellas
Cases pageses: pedra, terra, calç i fusta. Lina Sansano Costa
Armes a la pagesia. La defensa de la terra. Susana Cardona Torres
Ametlles, figues i garroves. Fruits de subsistència. Susana Cardona Torres
Construcció naval. L'ofici de mestre d'aixa i calafat. Susana Cardona Torres
La dona pagesa vista per Chico Prats. Lina Sansano Costa
Cultura i religiositat popular a l'àmbit rural pitiús. Lina Sansano Costa
La màgia de les aigües. Antigues festes i ballades vora pous i fonts. Susana Cardona Torres
Paisatges i colors de Joan Ribas Ribas. Lina Sansano Costa
Llum! Usos i costums entorn al foc i la llum. Susana Cardona Torres
Puget, nissaga d’artistes. Lina Sansano Costa
Naus a l’horitzó... Corsaris a la mar! Susana Cardona Torres
Moble tradicional balear. Col·lecció en miniatura del Museu de Manacor. Susana Cardona Torres