Feines del vestir


 
Antigament per vestir i abrigar-se es requeria un munt de feines que normalment feia la dona a estones, després d'enllestir la feina de la casa: cuinar, criança dels fills, cura de la família.

En primer lloc es preparava la matèria prima: vegetal (lli, cànem, espart, cotó...) o animal (pèl, pell, llana, seda...).

S'havia de netejar, cardar i sobretot filar. Amb els cabdells fets ja es podia teixir (amb teler per grans peces de tela) o amb punt de calça o ganxet (per peces concretes).

Amb les teles teixides es preparaven les robes, seguint normalment un model o patró, tallant i cosint. I per embellir la indumentària es feien brodats, puntes, randes (amb ganxet o amb boixets) i, s'empraven tavelles, cintes i lassos.

Posteriorment la roba s'havia de mantenir, netejar, sargir, planxar i a vegades tenyir.