Moble tradicional balear, col·leció en miniatura del museu de Manacor


Amb aquesta exposició formada per una selecció de mobles en miniatura, cedida temporalment pel Museu d’Història de Manacor, des del Museu Etnogràfic d’Eivissa volem donar a conèixer l’ús d’algunes peces de mobiliari als casaments rurals, a les cases urbanes i l’evolució de l’ofici de fuster-ebenista a través del llegat dels germans Riera Torres, coneguts com els germans Moreno.

L’autor de les miniatures va ser el senyor Antonio Sancho Comas, artesà de Manacor que des de sempre havia tengut passió per aquesta feina. Per dur-la a terme va usar una gran lent d’augment i una llum molt clara, construí eines especials, va fer dibuixos, plànols, visità cases per veure’n els models. La seua tasca va consistir a fer unes cent reproduccions fidels i de gran qualitat sobre mobles antics en general i mobles antics mallorquins. Volem destacar especialment tot el conjunt de seients, on podem observar exemples de cadires de repòs del segle XVII i de cadires policromades mallorquines amb seient de boga, del segle XVIII, i també el conjunt de llits, com els d’estil barroc amb capçal de tornejat salomònic i amb acabats de teixit de domàs vermell. Reprodueixen mobles reals datats entre els segles XIV i XIX.